Bieżąca działalność
Logo szkoly

Bieżąca działalność

DOBRE POMYSŁY ZMIENIAJĄ ŚWIAT

Z przyjemnością informujemy, iż wniosek konkursowy V edycji Funduszu Toyoty 2015 pod nazwą "MAŁPI GAJ" złożony przez Stowarzyszenie Bez Barier został pozytywnie rozpatrzony. Dnia 15 stycznia 2015 w siedzibie Toyota Motor Manufacturing Poland odbyło się posiedzenie Komisji Dotacyjnej, która podjęła decyzję w sprawie oceny złożonych wniosków oraz przydziału dotacji na realizację projektów w 2015r. Komisja Dotacyjna podjęła decyzję o przyznaniu 4 dotacji o łącznej wartości 45.000 zł. Stowarzyszenie Bez Barier otrzymało 225 punktów i dotację w wysokości 14.000 zł. Autorkami projektu są: pani Dorota Turzańska i pani Alicja Garwol.Wiosną rozpocznie się budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego. ag

Czytaj więcej: DOBRE POMYSŁY ZMIENIAJĄ ŚWIAT

DZIAŁANIA 2017

Zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie:
KONKURS PLASTYCZNO- LITERACKI „ŚWIAT BEZ BARIER” - projekt dofinansowany przez Gminę Wałbrzych
-zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu i wystawy pokonkursowej,
-zorganizowanie trzydniowej imprezy integracyjnej z wycieczkami do Starej Kopalni, Zamku Książ, Palmiarni, Parku Sobieskiego,
-organizacja uroczystej gali z udziałem zaproszonych gości,
-propagowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych,
-przełamywanie złych stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnością,
- kształtowanie umiejętności niezbędnych wolontariuszom w pracy z niepełnosprawnymi, stworzenie wolontariuszom możliwości niesienia właściwej pomocy tak rówieśnikom, jak i osobom dorosłym,
-przełamanie barier w kontaktach osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w różnych sytuacjach.

FITNESSOWY RAJ - udział w konkursie organizowanym przez Tesco - "Decydujesz, pomagamy", który zakończył się sukcesem, dzięki głosom oddanym przez uczniów, rodziców i przyjaciół szkoły.
Dziękujemy za wszystkie głosy!
W projekcietym zakupiliśmy sprzęt sportowy (orbitrek, rowerek stacjonarny, bieżnię elektryczną, trenera równowagi, przybory do ćwiczeń z obciążeniem) dla dzieci i młodzieży, dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu promujemy zdrowie i zdrowy styl życia, w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć, upowszechniamy kulturę fizyczną i sport, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakupiony nowy, atrakcyjny sprzęt z pewnością ma zachęcać młodzież do uprawiania sportu, tym samym zwiększymy świadomość społeczną w zakresie roli aktywności fizycznej w codziennym życiu. Kształtujemy poprawne nawyki wykonywania
codziennych czynności. Wdrażamy osoby ćwiczące do prawidłowego wykonywania
ćwiczeń fizycznych.

DNI INTEGRACJI - zadanie dofinansowane przez Powiat Wałbrzyskiherb
włączenie się w organizację Festynu Rodzinnego:

- pokaz baniek mydlanych,
- organizacja Turnieju Integracyjnego „Pokonaj swoje obawy i dziel się sobą z innymi” dla uczniów szkoły podstawowej,
- organizacja Turnieju Integracyjnego „Pokonaj swoje obawy i dziel się sobą z innymi” dla uczniów gimnazjum,
- organizacja Integracyjnego Turnieju Szachowego.

Turniej w gimnazjum 1Turniej w podstawówce 4Turniej szachowy 6

Cele projektu:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promowanie idei fair-play.
Przełamywanie złych stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnością.
Przełamywanie barier w kontaktach osób z niepełnosprawnościami z pełnosprawnymi w różnych sytuacjach.
Doskonalenie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży.
Stworzenie wolontariuszom możliwości niesienia pomocy rówieśnikom.
Propagowanie różnych form spędzania czasu wolnego.


SZKOŁA POD DRZEWAMI (3 edycja)- zadanie dofinansowane przez Powiat Wałbrzyski

herb

Zadanie jest pomysłem na naukę w terenie, które realizowaliśmy również w poprzednich latach. „Szkoła pod drzewami” daje możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej w ławkach szkolnych. Nauka w terenie jest dla dzieci miła i przyjemna. Można w ten sposób sprawdzić i zweryfikować wiadomości nie tylko przyrodnicze, ale również z zakresu innych przedmiotów.
Zorganizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych dla młodzieży, uwzględniając również osoby z niepełnosprawnością.
Cele projektu:
- przełamanie barier w kontaktach osób z niepełnosprawnością z pełnosprawnymi w różnych sytuacjach,
- nabycie nowych umiejętności przez wolontariuszy uczestniczących w projekcie,
- wdrożenie dzieci i młodzież do pokonywania własnych słabości,
- wskazanie możliwości na spędzanie czasu wolnego mimo niepełnosprawności,
- przybliżenie walorów turystycznych Wałbrzycha i okolic,
- zachęcenie dzieci i młodzieży (w tym osób z niepełnosprawnością) oraz ich rodzin do uprawiania turystyki pieszej.
- uaktywnienie wolontariuszy w czasie wyjazdów do opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością.

Wycieczka do Jedliny 1Wycieczka do Jedliny 2

ZIELONA SZKOŁA - wyjazd uczniów do Jarosławca. Jest to tradycyjny tygodniowy pobyt dzieci i młodzieży nad morzem. Daje możliwość pełnej integracji dzieci z niepełnosprawnością z osobami pełnosprawnymi w warunkach innych niż codzienność szkolna. Jest to nie tylko czas nauki, ale przede wszystkim okazja wspaniałej zabawy i odpoczynku na świeżym powietrzu.

LATO W MAŁPIM GAJU

P6270810

Pierwsze dni kalendarzowego lata dla członków Stowarzyszenia Bez barier, uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi oraz lokalnej społeczności rozpocznie się od zainstalowania na zielonych terenach przy szkole nowego kompleksu sprawnościowo-rekreacyjnego pod nazwą „Małpi gaj”. Projekt Stowarzyszenia Bez Barier zdobył II miejsce w ramach konkursu Toyoty "Dobre pomysły zmieniają świat". Uzyskana dotacja w wysokości to 14.000zł. UWAGA! Prosimy, aby podczas montowania urządzeń 22 czerwca nikt (a w szczególności dzieci) nie zbliżał się do placu budowy ze względów bezpieczeństwa.ag

http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/8841,aktualnosci.malpi.gaj.html 

http://edu.um.walbrzych.pl/news/180/167/Lato-w-MAlPIM-GAJU-przy-Zespole-Szkol-z-Oddzialami-Integracyjnymi-w-Walbrzychu/d,news-detail.html 

http://www.walbrzyszek.com/news,single,init,article,28243

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w 2013 roku:

- w kwietniu i maju 2013r. klasy Ib, Ic, Id, If, IIa, IIc, IId, IIf wzięły udział w II.cz. XII edycji Międzyklasowego Turnieju Integracyjnego „Pokonaj swoje obawy i dziel się sobą z innymi”, prezentując talent kolegi bądź koleżanki objętych pomocą integracyjną oraz dokumentując pomoc koleżeńską;

- w czerwcu 2013r. odbyła się wycieczka „Śladami księżnej Daisy”, w której wzięły udział dziewczynki i chłopcy objęte kształceniem integracyjnym z klas szkoły podstawowej i gimnazjum w związku z obchodami Dolnośląskiego Roku Księżnej Daisy;

- w październiku 2013r. -Młodzieżowa Debata: „Razem uczymy się zdrowego reagowania na niepokojące symptomy słabości naszych kolegów”, w której udział wzięli przedstawiciele klas gimnazjum oraz zaproszonych szkół: Gimnazjum Miejskiego z Jedliny Zdroju i Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu.

Czytaj więcej: DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis