Aktualności
Logo szkoly

Aktualności

REKRUTACJA DO KLAS O i I

Ogłoszenie i regulamin o naborze do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 

w zakładce INFORMACJE DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice!

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej- bez konieczności składania wniosków w wersjach papierowych.

ZOSTAŃ W DOMU DLA BEZPIECZEŃSTWA

Uczniu i studencie – zostań w domu i ogranicz kontakty towarzyskie!
Dwutygodniowa przerwa w zajęciach w szkole i na uczelni to nie wakacje ani ferie. To czas, w którym musimy zrobić wszystko, aby nie dochodziło do kolejnych zarażeń koronawirusem.
Dlatego też w najbliższym czasie zrezygnuj z wszelkich spotkań towarzyskich i:

-pozostań w domu,
- nie spotykaj się ze znajomymi,
- nie chodź na dyskoteki,
- nie przesiaduj w galeriach handlowych,
- zrezygnuj z kina, kawiarni i restauracji,
- nie korzystaj z komunikacji publicznej (lub ogranicz ją do niezbędnego minimum),
- nie uczestnicz w spotkaniach towarzyskich,
- zrezygnuj z wycieczek,
– dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem. Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej!

Zajęcia zdalne i nauka w domu
Nauczyciele mogą przesyłać swoim uczniom i studentom materiały do pracy w domu. Wszystko po to, aby koronawirus nie wpłynął na realizację programów nauczania.
Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Przeczytaj ulubioną książkę, uzupełnij swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.
Więcej informacji: https://epodreczniki.pl/

DBAMY O ZDROWIE

2 marca w naszej szkole wszystkie klasy uczestniczyły w pogadance profilaktycznej o tym, jak należy chronić się przed zakażeniem wirusami. Należy często myć ręce, zachować bezpieczną odległość wobec osób przeziębionych lub chorych, nie gryźć kanapki po koledze ani nie pić z jednej butelki. Uczniowie z infekcją powinni zostać w domu, aby nie zarażać kolegów w szkole. 

Więcej informacji w zakładce INFORMACJE DLA RODZICÓW

indeks

ZAWIESZENIE PRACY SZKOŁY

Od 12 do 25 marca 2020 roku, decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
12 i 13 marca br. to dni, w których będą jeszcze prowadzone zajęcia opiekuńcze jedynie dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić im w tych dniach opieki.
Od 16 marca uczniowie nie przychodzą do szkoły.

To czas kwarantanny, NIE SPOTKAŃ TOWARZYSKICH, WYCIECZEK, WYJŚĆ DO KLUBU, KINA,  uczniowie powinni spędzić ten czas w domu,

Rodzicu,
- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
 

Uczniu,
- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów zarekomendowanych przez nauczyciela
- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

- Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
- Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

 

Podkategorie

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis