Bieżąca działalność
Logo szkoly

Bieżąca działalność

WIOSKI DZIECIĘCE

Stowarzyszenie "Bez barier" wsparło akcję "Kup misia i zostań przyjacielem organizacji SOS Wioski Dziecięce".

W ramach działań prowadzonych na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej Stowarzyszenie "Bez barier" zakupiło ponad sto misiów, a dochód uzyskany z ich sprzedaży hipermarket Auchan przekaże na konto organizacji SOS Wioski Dziecięce. Zakupione misie zostały rozdane uczestnikom projektu "Pokonaj swoje obawy" realizowanego przez Stowarzyszenie. Dzięki podjętym działaniom, zarówno na twarzach dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, jak i dzieci z niepełnosprawnością pojawić się może odbrobina uśmiechu.

ZADANIE STOWARZYSZENIA - RAZEM - MIMO WSZYSTKO

Krótka charakterystyka zadania

Zadanie jest pomysłem na integrację dzieci niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi w warunkach innych niż codzienność szkolna. Chcemy uwrażliwić osoby biorące udział w przedsięwzięciu na potrzeby innych, przyzwyczaić je do niesienia pomocy w różnych sytuacjach. Jednym słowem chcemy być RAZEM a nie OBOK osób niepełnosprawnych, MIMO WSZYSTKO – na pogodę i niepogodę, na dobry i zły humor, na porażkę i zwycięstwo. Przygotowywany przez nas projekt obejmuje integrację w różnych dziedzinach. Pierwszą z nich jest sport, w którym prezentować swoje umiejętności będą dzieci niepełnosprawne przy wsparciu swoich zdrowych kolegów i koleżanek. Drugą dziedziną jest nauka. Na tym polu pomocy potrzebuje wielu uczniów z niedosłuchem, wadą wzroku i inną niepełnosprawnością. Nasze działania mają pokazać, jak rówieśnicy mogą efektywnie nieść pomoc swoim kolegom i by ta pomoc była naturalną potrzebą zdrowego człowieka. Wielu niepełnosprawnych ma talenty plastyczne lub muzyczne, nie zawsze jednak mają możliwość i odwagę zaprezentowania ich na szerszym polu. Przygotowane specjalnie zajęcia plastyczne i muzyczne mają umożliwić takim dzieciom prezentację swoich możliwości, a także pokonanie barier nieśmiałości. Wspólne działania z osobami zdrowymi mają im w tym pomóc. Zakładamy również organizację wycieczek pieszych i autokarowych, podczas których osoby niepełnosprawne dzięki wsparciu swoich rówieśników będą miały możliwość dotarcia tam, gdzie dotąd stawały przed nimi bariery (organizacyjne, architektoniczne). Dzięki takiemu projektowi każde dziecko niepełnosprawne będzie miało możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości oraz zaprezentowania talentów i umiejętności.

Czytaj więcej: ZADANIE STOWARZYSZENIA - RAZEM - MIMO WSZYSTKO

ZADANIE STOWARZYSZENIA - SZKOŁA POD DRZEWAMI.

Krótka charakterystyka zadania

Zadanie jest pomysłem na naukę w terenie. „Szkoła pod drzewami” daje możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej w ławkach szkolnych. Nauka w terenie jest dla dzieci miła i przyjemna. Można w ten sposób sprawdzić i zweryfikować wiadomości nie tylko przyrodnicze, ale również z zakresu innych przedmiotów. Ponadto chcemy przyzwyczaić dzieci niepełnosprawne do pokonywania własnych obaw i słabości. Często osoby te obawiają się wyjścia w teren uważając, że nie dadzą sobie rady z przeszkodami terenowymi. Nasza „Szkoła pod drzewami” będzie miała swoją „siedzibę” na terenie Wałbrzycha i okolic – najpierw zwiedzimy zamki położone w granicach administracyjnych miasta, potem wyruszymy dalej. Zaczniemy od centrum miasta i Zamku Czetryców oraz innych zabytków tego rejonu. Potem przyjdzie czas na Zamek Cisy, Zamek Książ i Stary Książ oraz Nowy Dwór.

Czytaj więcej: ZADANIE STOWARZYSZENIA - SZKOŁA POD DRZEWAMI.

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis