DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo szkoly

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w 2013 roku:

- w kwietniu i maju 2013r. klasy Ib, Ic, Id, If, IIa, IIc, IId, IIf wzięły udział w II.cz. XII edycji Międzyklasowego Turnieju Integracyjnego „Pokonaj swoje obawy i dziel się sobą z innymi”, prezentując talent kolegi bądź koleżanki objętych pomocą integracyjną oraz dokumentując pomoc koleżeńską;

- w czerwcu 2013r. odbyła się wycieczka „Śladami księżnej Daisy”, w której wzięły udział dziewczynki i chłopcy objęte kształceniem integracyjnym z klas szkoły podstawowej i gimnazjum w związku z obchodami Dolnośląskiego Roku Księżnej Daisy;

- w październiku 2013r. -Młodzieżowa Debata: „Razem uczymy się zdrowego reagowania na niepokojące symptomy słabości naszych kolegów”, w której udział wzięli przedstawiciele klas gimnazjum oraz zaproszonych szkół: Gimnazjum Miejskiego z Jedliny Zdroju i Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu.

Przy tej okazji odbyło się też spotkanie z niepełnosprawnym wałbrzyszaninem – 

p. Henrykiem Fortońskim działającym w Stowarzyszeniu „Mogę wszystko” oraz

z psychologiem z wałbrzyskiego MOPS-u – p. Rafałem Skrzyńskim.

W efekcie debaty powstał „Kodeks postępowania wobec tych rówieśników, w zachowaniu których widać symptomy słabości;

 - w listopadzie 2013r.- Integracyjny Festiwal Piosenki „W hołdzie Księżnej Daisy. Była to II edycja Festiwalu „Piosenka jest dobra na wszystko”.

Uczestnikami Integracyjnego Festiwalu Piosenki „W hołdzie Księżnej Daisy” byli niepełnosprawni uczniowie:

- z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu,

- z Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wałbrzychu,

-  z Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze,

- ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy.

Festiwal poprzedzony był multimedialną prezentacją historii Księżnej Daisy, którą to prezentację przedstawiła pani Magdalena Woch –wiceprezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless działającej przy Centrum Europejskim Zamku Książ. Gościem honorowym była Pani Davina Reeves Ciara – odtwórczyni roli Ducha 

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis