Kalendarium
Logo szkoly

Kalendarium

  •   ZNACZĄCE WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE            W LATACH 1994 - 2009

    Pierwszy dzwonek w naszej szkole zabrzmiał 1 września 1994 roku. Ale historia naszej szkoły zaczęła się wcześniej. Budynek przy ulicy Palisadowej 48 w centrum prawie 40-tysięcznego Podzamcza został oddany do użytku w grudniu 1993 roku. Decyzję o budowie podjął ówczesny Wiceprezydent Miasta Wałbrzycha Henryk Gołębiewski, a na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Wałbrzychu po konkursie na dyrektora szkoły w budowie powołana została Jolanta Znamirowska. Budowa obiektu podzielona była na cztery etapy: pierwszy oddany do eksploatacji był trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek C, przeznaczony dla uczniów klas IV- VIII. Znalazły tam miejsce 24 sale lekcyjne, tymczasowa biblioteka, sekretariat szkoły, pokój nauczycielski, sala terapii, gabinety: dyrektora, wicedyrektora, pielęgniarek, psychologa i kierownika administracyjno- gospodarczego. W budynku była winda. To dzięki niej od września do szkoły mogły uczęszczać osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach.
 We wrześniu 1995 roku powstała 1. klasa integracyjna, w której uczyli się uczniowie z niepełnosprawnością. Zorganizowany został wyjazd uczniów nad morze w ramach Zielonej Szkoły.
 Nikt nie przypuszczał, że te, najpierw kwietniowe, od 2000 roku- majowe wyjazdy staną się tradycją.
W maju 1996 szkoła zorganizowała Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Sztuce.
W następnym 1997 roku, we wrześniu naukę podjęło 34. uczniów niepełnosprawnych w pięciu klasach integracyjnych.
 W grudniu odbyła się I Wystawa Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych. Zorganizowana została przez Urząd Miejski, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka i naszą szkołę. Wzięli w niej udział niepełnosprawni i sprawni twórcy uczęszczający do szkół integracyjnych, placówek specjalnych, ośrodków zrzeszających osoby niepełnosprawne.

     W marcu uczniowie klas ósmych po raz pierwszy w naszej szkole pisali Badanie kompetencji i umiejętności ucznia.
W kwietniu 1998 roku odbyła się w naszej placówce I Miejska Konferencja „Kształcenie i wychowanie integracyjne” pod hasłem „Razem w życiu, nauce i sztuce” połączona z II Wystawą Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych.
W marcu rozpoczął działalność Europejski Klub „ Pod złotymi gwiazdami”.

   1 września 1998 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem przedstawicieli władz, a prezydent miasta Jerzy Sędziak otrzymał symboliczne klucze do szkoły w związku z oddaniem segmentu A- budynek przeznaczonego dla najmłodszych, uczniów klas I-III i „0” oraz dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego łącznika (segment B łączący wszystkie budynki szkoły). Przed szkołą powstał podjazd dla wózków inwalidzkich, ułatwiający im wjazd do budynku. W tym roku uczyło się 43. niepełnosprawnych uczniów w 11. klasach integracyjnych.

     W grudniu 1998 roku, w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizowaliśmy, przy pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Mikołajkowy Festyn Integracyjny.
1 września 1999 roku w wyniku reformy oświatowej powołany został przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Zespół Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu. O taką nazwę zabiegała dyrektor szkoły Jolanta Znamirowska. Ośmioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Wałbrzychu została przekształcona w sześcioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 26, powstało też trzyletnie Gimnazjum Integracyjne nr 9. Innowacją było wprowadzenie do siatki godzin lekcji szachów w klasach nauczania początkowego.

    W roku szkolnym 1999/2000 przygotowano i wdrożono Szkolny System Oceniania.
W maju mieliśmy przyjemność gościć delegację z Danii.
     W roku szkolnym 2000/2001 rozpoczęto prace nad wyborem patrona szkoły. Pierwsze propozycje związane były z nazwiskami pisarzy, znanymi postaciami, a nawet bohaterami bajek. Decyzją Rady Pedagogicznej wybrano imię Komisji Edukacji Narodowej i rozpoczęto Kampanię „Bohater” przygotowującą do nadania imienia szkole. Powstał projekt sztandaru, a na lekcjach języka polskiego, historii, KOSS-u, muzyki i plastyki nauczyciele przygotowywali merytorycznie uczniów z okresu Oświecenia w Polsce.
 Nauczyciele wypracowali metody i formy pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi ze wszystkich rodzajów dysfunkcji. W celu pełnej realizacji innowacji pedagogicznej utworzono specjalistyczne gabinety, w których zatrudnieni są: psycholog, logopeda, pedagodzy szkolni, rehabilitanci, nauczyciele wspomagający i reedukatorzy.

    W 2001 roku do uzytku oddany został przedostatni segment szkoły (segment E), w którym znajdują się m.in. sale gimnastyczne oraz baletowa. 
 Uruchomiono radiowęzeł. Wszystkie pomieszczenia szkolne przystosowane są dla uczniów z  niepełnosprawnością. 
   1 września 2001 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2001/2002i nadanie imienia szkole. Od tej chwili pełna nazwa szkoły brzmiała:
Zespół Szkół Integracyjnych
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Wałbrzychu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 9

Z tej okazji szkoła wydała niewielki folder informujący o osiągnięciach szkoły.
    W czerwcu 2001 roku gościliśmy w murach szkoły Ekscelencję Aivo Orava – Ambasadora Estonii w RP.
W szkole uczyło się 1058. uczniów, w tym 176. niepełnosprawnych. Szkoła liczyła 50 oddziałów w klasach 1-6 szkoły podstawowej, 1-3 gimnazjum i 2 oddziały zerowe. Zatrudnionych było 112. nauczycieli.
3 grudnia 2002 roku odbyła się w naszej szkole II Miejska Konferencja „Kształcenie i wychowanie integracyjne” pod hasłem „Od integracji do szkoły równych szans”, a w maju I Turniej Integracyjny „ Pokonaj swoje obawy”.
W czerwcu 2002- pierwsi absolwenci gimnazjum opuszczają mury naszej szkoły.
Rok szkolny 2003/2004  to udział w akcji organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i uzyskanie certyfikatu „Szkoła z klasą”.
W listopadzie odbyła się konferencja pod hasłem „ Bądź legalny” dotycząca zagadnień piractwa komputerowego. Gościem honorowym była zastępca prezydenta Wałbrzycha – Halina Pankanin.

1 września 2004 r. z okazji 10- lecia istnienia szkoły Rada Rodziców ufundowała pamiątkową tablicę zawieszoną w holu szkoły. Uroczystość z tej okazji była połączona z Miejską Inauguracją Roku Szkolnego 2004/2005. Wydano folder informacyjny- można się z niego dowiedzieć o 10. latach pracy placówki.

    W roku szkolnym 2004/2005 podjęliśmy się udziału w ogólnopolskim konkursie „Super Szkoła” , celem którego jest promowanie najlepszych szkół publicznych, Komisja doceniła twórczą atmosferę panującą w szkole, naszą codzienną pracę, partnerskie relacje.
W czerwcu obie szkoły: podstawowa i gimnazjum otrzymały tytuł „Super szkoła”, a wraz z tytułem dwie pracownie komputerowe. Super Szkole patronuje marszałek Sejmu RP, patronem merytorycznym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Jury przyznało nam również tytuł :” Szkoły Przyjaznej Uczniom”.
W styczniu po raz pierwszy został zorganizowany sztab Wielkiej Orkiesty Świątecznej Pomocy
W kwietniu 2005 roku przekształcona została dotychczasowa formuła wystawy osób niepełnosprawnych w Ogólnopolski Konkurs „ Świat bez barier”.
1 września 2005 roku przyniósł przekształcenie Publicznego Gimnazjum Integracyjnego nr 9 w Wałbrzychu w Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 9, a tym samym zmianę nazwy szkoły na Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu. Od października należymy do Stowarzyszenia Szkół Innowacjnych.

    W roku szkolnym 2006/2007 podjęliśmy nowe wyzwania. Braliśmy udział w zbiórce makulatury na rzecz ratowania koni. Zebraliśmy największą ilość, spośród szkół biorących udział w akcji, w roku 2007. Dzięki temu uratowaliśmy życie kolejnego konia – Tornada.
W październiku 2007 roku w szkole odbył się wykład „Nerko, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił” w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
 W kwietniu została podpisana umowa między Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi reprezentowanym przez dyrektor Jolantę Znamirowską a Stowarzyszeniem Joannici Dzieło Pomocy reprezentowanym przez członków Zarządu: Friedricha Adolpha Freiherra von Dellingshausena, Marka Buzka i Szymona Kupieckiego.
W ramach tego modelowego projektu, realizowanego w Wałbrzychu oraz na Dolnym Śląsku po raz pierwszy grupa 18 uczniów klas pierwszych i drugich została wyszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Szkolna Służba Medyczna od maja pełniła dyżury podczas lekcji, reagowała w razie wypadku i udzielała pierwszej pomocy.

    W lutym w wałbrzyskim Ratuszu podpisano umowę o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu a szkołą Albert - Schweizera z Freiberga. Uroczystość z udziałem przedstawicieli szkół oraz urzędów miast partnerskich odbyła w Sali Witrażowej.
 Gimnazjaliści wzięli udział w konkursie, w ramach programu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, „Bezpieczna szkoła”. Po podjęciu licznych działań, na rzecz bezpieczeństwa, spełniając wszystkie standardy jakości i efektywności, placówka otrzymała CERTYFIKAT Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły zastosowano monitoring wizyjny.
W maju w ramach partnerstwa miedzy Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu a Albert - Schweitzer - Schule we Freibergu uczniowie polscy i niemieccy wraz z opiekunami spędzili wspólnie 6 dni na Zielonej Szkole w Jarosławcu.

    Rok szkolny 2008/2009 –nastąpiła ponowna zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu, w skład którego weszła Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 26 i Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 9. 
Ten rok minął pod hasłem ekologii. Podjęta przez nas akcja „Szkoły dla ekorozwoju” nosząca u nas nazwę „Zielony liść i my” zakończyła się sukcesem.
 Od września braliśmy udział w polsko – czeskim projekcie „Poznaj swego sąsiada” .

24 października 2008 roku odbyły się warsztaty edukacyjno - artystyczne pod hasłem "Pegaz, pierwszy uratowany koń". Artysta plastyk Waldemar Rudyk wraz z uczniami klas I i II gimnazjum stworzyli rzeźbę Pegaza, który jest symbolem akcji na rzecz ratowania koni. Pegaz dumnie stał przed szkołą i stanowił atrakcję Podzamcza.
7 maja 2009 roku odbyło się podsumowanie akcji, a szkoła otrzymała tytuł „Eko-szkoły” Dzięki tej akcji zaangażowaliśmy się we wspólne rozwiązywanie problemów, związanych z wprowadzeniem usprawnień i oszczędności dotyczących ochrony środowiska, gospodarowania wodą, energią, odpadami.

2009
Obchody XV -lecia szkoły
Nawiązanie współpracy ZS Uprkowa z Hradec Kralova (Czechy) w ramach międzynarodowego projektu czesko-polskiego „Poznaj swojego sąsiada”, wyjazd uczniów ZSI do Hradec Kralove oraz wizyta uczniów z ZS Uprkowa w Wałbrzychu

2010
Nawiązanie współpracy z Fundacją Promyk Słońca, wspólne realizowanie polsko - niemieckiego projektu "Razem w pełni sprawni"

Projekt współpracy z placówkami z miasta partnerskiego Hradec Kralove „Poznawanie nie zna granic”
Realizacja projektu projekt UNICEF „Baw się i bądż bezpieczny!”
Realizacja projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”
Nagroda główna w konkursie "I ty możesz żyć lepiej" Fundacji Pomocna Dłoń
Projekt edukacji regionalnej "Ocalić od zapomnienia” w ramach działalności Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych, wystawa tabloidów w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu oraz szkołach członkowskich stowarzyszenia

2011
Publikacja książki „ZNANI MIESZKAŃCY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO” w ramach projektu Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych „Ocalić od zapomnienia”
Wystąpienie do Kapituły Orderu Uśmiechu o przyznanie orderu dyrektor szkoły J. Znamirowskiej 
Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły – nowym dyrektorem została Pani Bożena Kruszyńska

Zmiana na stanowisku wicedyrektora do spraw organizacji i dydaktyki klas 4-6 szkoły podstawowej i I-III gimnazjum - nowym wicedyrektorem pani Renata Born

Powołanie przy szkole Stowarzyszenia Bez Barier

2012

Zmiana na stanowisku wicedyrektor ds. edukacji wczesnoszkolnej - nowym wicedyrektorem Elżbieta Bujak
Odznaczenie tytułem „Zasłużonego Dla Miasta Wałbrzycha" śp. Jolanty Znamirowskiej, wieloletniej Pani Dyrektor szkoły
Budowa ścieżki zdrowia (projekt Żyj aktywnie- ścieżka zdrowia) w ramach wsparcia Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają świat”
Wizyta w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z okazji obchodów Dnia Flagi, spotkanie z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, udział w pikniku w ogrodach prezydenckich, przekazanie flagi narodowej 17 reprezentacjom szkół z całej Polski, w tym - uczniom ZSZOI w Wałbrzychu

2013
Projekt współpracy z placówkami z miasta partnerskiego Hradec Kralove „Kultura łączy narody
Wydanie ksiażki ucznia Maćka Lazara "Labradoodlusiowo" pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, pisarki Katarzyny Grocholi oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja

2014
Podpisanie umowy partnerskiej z Ponadpodstawową Szkołą im. Clary Zetkin we Freibergu
Tytuł Szkoły Odkrywcy Talentów
Projekt współpracy z placówkami z miasta partnerskiego Hradec Kralove „Sport bez granic”
Tytuł BEZPIECZNA SZKOŁA
Certyfikat SZKOŁA PRZYJAZA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
 OTWARCIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO Z UDZIAŁEM MINISTRA SPORTU ANDRZEJA BIERNACKIEGO ( boiska do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy, bieżnie lekkoatletyczne)

Otrzymanie statuetki Anioła Hospicjum "Anioł XX-lecia"

2015

zmiana na stanowisku wicedyrektor ds. opiekuńczo – wychowawczych i kształcenia specjalnego - nowym wicedyrektorem Anna Lisicka
 Wyjazd młodzieży ZSzOI do Hradec Kralove w Czechach w ramach projektów miast partnerskich Wałbrzycha i Hradec Kralove „Kultura łączy narody” oraz „Sport bez granic

Pobyt uczniów ZSzOI we Freibergu zorganizowany przez Mittelschule Clara Zetkin i Urząd Miejski we Freibergu, sfinansowany Urząd Miejski w Wałbrzychu
Pierwszy mecz szachowy online w między uczniami ZSzOI z ZS Plotiste z Hradec Kralove
Budowa II części ścieżki zdrowia (projekt Małpi gaj) w ramach wsparcia Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają świat”
Budowa zewnętrznej siłowni w ramach realizacji projektu z Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego „Fitness dla zdrowia – zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń
Certyfikat ETYCZNA SZKOŁA
Certyfikat SPOŁECZNIE ZAANGAŻÓWANEJ PLACÓWKI
Tytuł AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ
Wizyta biskupa Diecezji Świdnickiej Ignacego Deca

2016
Wizyta młodzieży z OS Clara Zetkin z miasta partnerskiego Freiberga w Wałbrzychu i wyjazd uczniów ZSzOI do Freiberga w ramach projektu współfinansowanego przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży i Urząd Miejski w Wałbrzychu i we Freibergu
Spotkanie z Gwidonem Hefidem –poetą, podróżnikiem
Wieczór autorski Agnieszki Szpili, pisarki, autorki książki o dzieciach z autyzmem „Łebki od szpilki”

podarowanie szkole trójkołowych rowerów przez Wałbrzyski Oddział PCK

2017
 Zmiana nazwy szkoły na Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej -w zwiazku z reformą oświaty

Reforma oświaty - początek wygaszania gimnazjów;

zmiana na stanowisku wicedyrektor ds. opiekuńczo – wychowawczych i kształcenia specjalnego - nowym wicedyrektorem Jolanta Surmaczyńska
 Wizyta uczniów ZSzOI w partnerskiej szkole Clara Zetkin Schule we Freibergu w ramach projektu Górnictwo i rzemiosło w regionie Freiberg
Spotkanie z pisarką Agnieszką Steur

Spotkaniez Ewą Nowak - pisarką, terapeutką, pedagogiem

Przystąpienie gimnazjum do Ligi Szkół Jana Karskiego w ramach programu "Karski My Hero", konkurs wiedzy o Janie Karskim, street art, turniej szachowy, posadzenie drzewka pamięci,
Zakopanie kapsuły czasu, nadanie sali historycznej imienia Jana Karskiego

Udział uczniów klas VII w turnieju Kin-Ball'a organizowanym w czeskim Hradec Kralove w ramach kontynuacji projektu Sport bez Granic

Program edukacyjny Fundacji ORANGE - Bezpiecznie Tu i tam

2018
Certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA
Certyfikat SZKOŁA Z KLASĄ
Udział w akcji zarybiania Szczawnika w ramach projektu ekologicznego Zaadoptuj rzekę!
Wizyta szkoły partnerskiej Plotiste z Hradec Kralove w Wałbrzychu w ramach kontynuacji projektu "Kultura łączy narody"
Certyfikat Akademia Bezpiecznego Puchatka
Certyfikat Szkoła Młodych Patriotów
Certyfikat Młodzi Cyfrowi, Cyfrowi Rodzice
Certyfikat Placówki Odpowiedzialnej Społecznie

 2019

Wygaszenie klas gimnazjalnych - ostatnie klasy gimnazjum; pierwszy rocznik ósmoklasistów opuszcza mury szkoły
Przyjęcie święceń kapłańskich przez byłego nauczyciela Piotra Sipiorskiego

Obchody XXV-lecia szkoły

•Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego

 

 

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis