DZIAŁANIA W 2016/2017 - I SEMESTR
Logo szkoly

DZIAŁANIA W 2016/2017 - I SEMESTR

Dotychczasowe działania wolontariatu szkoły podstawowej:
1. Dwukrotnie zorganizowaliśmy sprzedaż jabłek. Cały zysk z tej sprzedaży przeznaczymy na cele charytatywne.
2. Wolontariusze wzięli udział w akcji organizowanej przez wałbrzyskie hospicjum „Pola Nadziei”. Dnia 19 października, wraz z wolontariuszami innych szkół, sadzili żonkile – symbol nadziei. Wiosną kwiaty zostaną sprzedane, a cały dochód - przeznaczony na hospicjum i pomoc chorym.
3. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy (7 listopada) loterię. W loterię zaangażowało się wielu uczniów, nie tylko wolontariuszy, którzy przynieśli mnóstwo fantów. Za co bardzo dziękujemy. Loteria cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki czemu udało nam się zebrać sporą kwotę, którą przeznaczymy na dary dla dzieci z Domu Małego Dziecka oraz na dary dla zwierząt ze schroniska.
4. W tym roku po raz pierwszy zaangażowaliśmy się w pomoc przy organizacji Barbórki w Starej Kopalni. 3 grudnia wolontariusze pomagali w Starej Kopalni przy imprezie rodzinnej: „Szychta Rodzinna”.
5. Wolontariusze przygotowali kilka paczek na Ukrainę.
6. Jak co roku bierzemy udział w akcji „Wszystkie kolory świata” organizowanej przez UNICEF.
7. Obecnie przygotowujemy się do Balu Integracyjnego.

ag

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis