O projekcie "Razem w pełni sprawni"
Logo szkoly

O projekcie "Razem w pełni sprawni"

 
RAZEM W PEŁNI SPRAWNI LEISTUNGSSTARK projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 NUR GEMEINSAM VOLL / das Projekt finanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen 2007-2013

 

 

O projekcie
„RAZEM W PEŁNI SPRAWNI”
Informacja dla uczniów i nauczycieli

 

Zespół Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu bierze udział w projekcie „Razem w pełni sprawni” organizowanym przez:

 

• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych,
• Stowarzyszenie „Frauen auf dem Weg nach Europa e.v.” Görlitz,
• Fundację „Promyk Słońca” z Wrocławia

 

oraz tworzy własne mini - projekty szkolne.

 

Opiekunami projektów szkolnych są:

 

W szkole podstawowej – p. Elżbieta Brzyska,
W gimnazjum – p. Urszula Witkowska.

 

W ramach projektu „Razem w pełni sprawni” uczestnicy (nauczyciele i uczniowie) wspólnie poszukują rozwiązań:

 

• jak stać się nowoczesną szkołą - przyjazną osobom niepełnosprawnym,
• jak przezwyciężać obawy i zahamowania przed niepełnosprawnością,
• jak budować system wsparcia i pomocy uczniowi niepełnosprawnemu w szkole,
• jak przygotować się do współuczestniczenia w życiu szkolnym i pozaszkolnym
z osobami niepełnosprawnymi,
• jak wprowadzać w życie ideę społeczeństwa uniwersalnego otwartego dla każdego, społeczeństwa BEZ BARIER.

 

Głównym założeniem projektów szkolnych jest, by uczestnicy:

 

- nauczyciele:

 

• stali się liderami integracji podejmującymi działania na rzecz osób niepełnosprawnych w swoim środowisku,
• budowali wzorzec człowieka wrażliwego na problemy i potrzeby tych osób.

 

- uczniowie:

 

• doświadczali i odkrywali, czym jest niepełnosprawność,
• kształtowali własne postawy wobec drugiego człowieka i uwrażliwiali na problemy osób niepełnosprawnych oraz inspirowali do działania na ich rzecz swoich kolegów.

 

Jak realizować projekt „Razem w pełni sprawni”?

 

Zastosujcie metodę badania w działaniu polegającą na przyjęciu postawy badacza własnej społeczności, który nie tylko przygląda się otaczającej rzeczywistości, prowadzi badania terenowe, ale jednocześnie sam inicjuje działania, które prowadzą do polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych.

 

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis