Harmonogram działań dla klas IV - VI Szkoły Podstawowej
Logo szkoly

Harmonogram działań dla klas IV - VI Szkoły Podstawowej

 

„Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej”

w roku szkolnym 2013/2014

Podejmowane działania:

 

MIESIĄC

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

wrzesień

-zapoznanie się z dokumentacją projektu,

-utworzenie harmonogramu działań

październik

- organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci „Barwy Jesieni”

- ogłoszenie konkursu na plakat dotyczący zdrowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej (4-6 SP, G)

listopad

-przeprowadzenie lekcji w ramach godziny wychowawczej na wybrany temat dotyczący zdrowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej

-edukacja rodziców na zebraniach w formie pogadanki na temat: „Rola drugiego śniadania w prawidłowym żywieniu dzieci”(rozdanie ulotek rodzicom, podpisanie protokołu)

-przystąpienie do „Olimpiady Dobrej Formy” 2013/2014

-przeprowadzenie testu dot. piramidy żywieniowej i zasad prawidłowego żywienia

-wyłonienie Strażników Dobrej Formy

-ogłoszenie wyników konkursu na plakat oraz wystawa prac na holu szkoły

grudzień

- test wiedzy dotyczący piramidy żywieniowej i zasad prawidłowego żywienia (wszystkie klasy – I etap)

- wyłonienie klas, które najlepiej napisały test wiedzy

- test wiedzy dotyczący piramidy żywieniowej i zasad prawidłowego żywienia (II etap); wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i  nagród

styczeń

- praca nad kampanią edukacyjną na temat zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w ramach Olimpiady Dobrej Formy (hasło, logotyp, plakat, ulotka, spot)

- ogłoszenie konkursu na sporządzenie tygodniowego jadłospisu – propozycja dla stołówki w szkole (wszystkie klasy oddają swoje pomysły jadłospisów do końca stycznia liderom projektu)

luty

- wyłonienie zwycięzców na najlepszy tygodniowy jadłospis

- praca nad plakatem promującym zdrowy tryb życia oraz właściwe odżywianie w ramach Olimpiady Dobrej Formy

marzec

- redagowanie ulotki dotyczącej zdrowego odżywiania w ramach Olimpiady Dobrej Formy

- nagrywania spotu

kwiecień

- prelekcja przeprowadzona przez dietetyka na temat zdrowego trybu życia oraz właściwego odżywiania się (spotkanie dla rodziców oraz rodzeństwa uczniów naszej szkoły w dniu zebrania z rodzicami)

- zawody sportowe

maj

 

czerwiec

 
Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis