O projekcie "Zapobieganie otyłości i nadwadze..."
Logo szkoly

O projekcie "Zapobieganie otyłości i nadwadze..."

Nasza placówka objęta jest projektem edukacyjnym KIK/34 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.
W latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 przewidziana jest realizacja zadania 2 Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia oraz poziom aktywności fizycznej i wiedzy dzieci i młodzieży, które objęte jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej Pani Minister Krystyny Szumilas.
Udział w projekcie polega głównie na udokumentowaniu podejmowanych przez placówkę działań prozdrowotnych, takich jak np. organizacja wspólnie spożywanych II śniadań czy przeprowadzenie imprezy sportowo-rekreacyjnej. Całość przedsięwzięć podzielona jest na 3 etapy: przygotowanie, realizację oraz ewaluację i pomiar rezultatów. Wdrażanie projektu na terenie szkoły/przedszkola powierza się jednemu z nauczycieli (tzw. liderowi). Aktywny udział promowany będzie certyfikatem zaangażowania (po pierwszym roku uczestnictwa), a następnie certyfikatem końcowym, co odgrywa istotne znaczenie w ocenie jakości pracy placówki. Uczestniczącej/emu w programie szkole/przedszkolu gwarantuje się również dostęp do wartościowych materiałów edukacyjnych (broszury, postery, scenariusze zajęć itp.) oraz do specjalistycznej strony internetowej.
Ponadto organizatorzy (IŻŻ i AWF) zabiegają o gratyfikację materialną dla objętych projektem placówek w postaci sprzętu sportowego.

Więcej informacji - pobierz plik

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis