FIZJOTERAPIA
Logo szkoly

FIZJOTERAPIA

Słowo fizjoterapia wg definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii oznacza "świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych".

W naszej szkole uczy się wiele dzieci z różnymi niepełnosprawnościami m.in.:

 • neurologicznymi (dystrofie mięśniowe, rdzeniowe zaniki mięśniowe, mózgowe porażenia dziecięce, porażenia połowicze itp.)
 • narządu ruchu - jałowe martwice kości, skróty kończyn, wady rozwojowe kończyn, wady kończyn (np. koślawość lub szpotawość kolan, stopy końsko-szpotawe), skrzywienia kręgosłupa (np. skoliozy)
 • sensorycznymi - uszkodzenia narządów zmysłowych (dzieci słabowidzące i niewidome, dzieci słabosłyszące i niesłyszące)
 • związanymi z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych.

Zasadniczym celem prowadzonej fizjoterapii jest odtworzenie lub kompensacja utraconych funkcji przez dzieci tak, aby poprawić ich funkcjonowanie w życiu codziennym. Wśród celów szczegółowych znajduje się m.in.:

 • zwalczanie bólu,
 • zwalczanie stanów zapalnych,
 • przeciwdziałanie skutkom zmniejszonej aktywności ruchowej i poprawa funkcji ruchowych (rozluźnienie mięśni, wzrost ich siły, usprawnienie koordynacji wzrokowo - ruchowej, zwiększenie ruchomości stawów, zapobieganie przykurczom, poprawienie ogólnej wydolności krążeniowo - oddechowej organizmu),
 • usprawnianie czynności poszczególnych narządów oraz całego organizmu.

W naszej szkole każde dziecko uczęszczające na zajęcia fizjoterapii, jest najpierw poddawane indywidualnej ocenie stanu zdrowia i badaniu funkcjonalnemu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu, uzyskanych wyników badań oraz współpracy z lekarzem prowadzącym, możliwe staje się opracowanie planu i kierunku terapii dla danego ucznia. Podczas każdych zajęć fizjiterapii mali "pacjenci" pod opieką wykwalifikowanych fizjoterapeutów wykonują określone ćwiczenia usprawniające, realizując tym samym postawione zadania w procesie rehabilitacji.

Naszym zadaniem jest również szeroko pojęta integracja. W tym celu tworzymy odpowiednie warunki dla rozwoju i spędzania wolnego czasu, służące przeciwdziałaniu tendencjom segregacyjnym, izolacyjnym i dyskryminacyjnym. Do działań tych należy organizacja imprez, zawodów integracyjnych oraz wycieczek pozaszkolnych. Zajęcia fizjoterapii odbywają się w specjalistycznym gabinecie rehabilitacyjnym.

 

Nasi Fizjoterapeuci:

Hanna Rychlik - mgr fizjoterapii; kursy specjalistyczne, konferencje:

 •  Udział w Międzynarodowej konferencji naukowo – szkoleniowej "Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka – nowe trendy w diagnostyce i terapii" - 2016  
 • Funkcjonalna Osteopatia i Integracja - Kurs rozwijający (Friedhelm Becker) - 2015
 • Udział w V Wałbrzyskiej Konferencji Fizjoterapeutycznej w ramach Wałbrzyskiej Wiosny Nauki 2015 " Fizjoterapia w pediatrii" - 2015 
 • Funkcjonalna Stabilizacja Kręgosłupa - FSK - Trening z obciążeniem dla stabilizacji kręgosłupa i stawów w rehabilitacji i sporcie (Thomas Hermann) - 2015
 • Powięź jako organ czucia (PhD. MA Robert Schleip) - 2014
 • Zintegrowane techniki strukturalne i funkcjonalne w leczeniu skolioz - 2014
 • Anatomy Trains I - 2014
 • Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci w okresie wczesnodziecięcym - kurs rozwijający - 2014
 • Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych - kurs podstawowy - 2013
 • Funkcjonalna Osteopatia i Integracja (3 części) - 2012
 • Masaż tkanek głębokich i uwalnianie mięśniowo powięziowe (Art Riggs) - 2011
 • Kurs Podstawowy Kinesiology Taping - 2010
 • Masaż medyczny w chorobach narządu ruchu w oparciu o prawo tensegracji - 2007

  Wioletta Płodzień - mgr fizjoterapii; kursy specjalistyczne, konferencje: 

 • Udział w Międzynarodowej konferencji naukowo – szkoleniowej "Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka – nowe trendy w diagnostyce i terapii" - 2016
 •  Kurs Podstawowy Kinesiology Taping - 2010

 

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis