DNI INTEGRACJI 2016
Logo szkoly

DNI INTEGRACJI 2016

W ramach Dni Integracji 8.12.2016r odbył się Turniej Integracyjny pod hasłem "Pokonaj swoje obawy i dziel się sobą z innymi” dla uczniów integracyjnych klas gimnazjalnych. Turniej jest imprezą organizowaną od wielu lat w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy wsparciu Stowarzyszenia Bez Barier.
Głównym celem turnieju jest wyłonienie najbardziej zintegrowanej klasy. Chodzi tu nie tylko o dobrą zabawę, ale przede wszystkim o szeroko pojętą integrację uczniów w pełni sprawnych i tych, których los nie obdarzył na równi z innymi zdrowiem i sprawnością fizyczną. Celem turnieju jest kształtowanie postaw nacechowanych otwartością, empatią, akceptacją i tolerancją, uwrażliwianie młodzieży na potrzeby drugiego człowieka w społeczeństwie, w którym każdy z nas jest inny, lecz posiada takie same prawa i obowiązki i uświadamianie jej, że również osoby z niepełnosprawnością mogą być wyjątkowe z uwagi na swoje talenty, umiejętność dzielenia się sobą z innymi i wspierania ich w potrzebie. Poszczególne zespoły klasowe wspólnie z wychowawcami przygotowały gry i zabawy integrujące nie tylko uczniów każdej klasy z osobna, ale całej społeczności uczniowskiej.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zabawy muzyczno – taneczne, w których chętnie uczestniczyli wszyscy obecni uczniowie. Szczególnym punktem programu była prezentacja talentów uczniów z niepełnosprawnością przy ogromnym wsparciu kolegów i koleżanek z klasy.
Tytuł najbardziej zintegrowanej klasy uzyskała klasa II a.
Po raz kolejny uczestnikom turnieju udało się stworzyć wspaniałą atmosferę, porwać do wspólnej zabawy najbardziej nieśmiałych, cieszyć się byciem ze sobą i udowodnić, że „między nami żadnych barier nie ma”.

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis