ZAADOPTUJ RZEKĘ!
Logo szkoly

ZAADOPTUJ RZEKĘ!

Szczawnik - projekt 3

Nasza szkoła od dwóch miesięcy czynnie aangażuje się w realizowany przez Urząd Miasta Wałbrzycha projekt ekologiczny Zaadoptuj rzekę! Wysiłkiem społeczeństwa wałbrzyskiego stopniowo przywracamy potokowi Szczawnik jego dawny charakter, tworząc warunki przyjazne dla jego naturalnych mieszkańców – pstrągów potokowych. W ostatnich latach daleko odeszliśmy od dyscypliny sanitarnej, czyniąc z koryt rzecznych nielegalne wysypiska śmieci. Szczawnik nie tylko został oczyszczony, ale włodarze naszego miasta planują w najbliższym czasie jego zarybienie. O tym i o wielu innych kwestiach związanych z ochroną środowiska rozmawialiśmy z Prezydentem Miasta Wałbrzycha, Panem Romanem Szełemejem, który w dniu 7 czerwca 2018 r. gościł w naszej szkole.

 

Szczawnik - Prezydent

 

W ramach projektu dzieci i młodzież dwukrotnie uczestniczyli w wyjściu nad potok Szczawnik w celu poznania fauny i flory okolicy, jak również poinformowania mieszkańców naszej dzielnicy o planowanych w najbliższym czasie działaniach Urzędu Miasta. Uczestnicy projektu spotkali się także ichtiologiem oraz przedstawicielem Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

 

Szczawnik - projekt 2

 

Realizując przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, w którym żyjemy, uczestniczymy w sztafecie pokoleń i ratujemy naturalne zasoby przyrody, której cząstką jesteśmy my sami.

 

Szczawnik - wyjście

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis