PLAN PRACY KLUBU „ÓSEMECZKA” - WOLONARIATU
Logo szkoly

PLAN PRACY KLUBU „ÓSEMECZKA” - WOLONARIATU

 DZIAŁAJĄCEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Klub jest zarejestrowany w Ogólnopolskim Rejestrze Klubów Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu pod numerem 29/2006.

Wrzesień :
- Przeprowadzenie naboru do klubu oraz podstawowego szkolenia dla wolontariuszy.
- Zbiórka pomocy szkolnych dla uczniów naszej szkoły.
- Zbiórka fantów na loterię.
- Organizacja pomocy koleżeńskiej w klasach integracyjnych.
- Zbiórka podręczników.
- Rozpropagowanie akcji wałbrzyskiego hospicjum.

Październik:
- Organizacja na terenie szkoły akcji „Coś pysznego dla każdego - środa”- cyklicznie.
- Organizacja na terenie szkoły akcji „Zdrowe środy” – cyklicznie.
- Udział w akcji „Pola Nadziei” na terenie wałbrzyskiego hospicjum.
- Loteria fantowa, z której dochód przeznaczony zostanie na akcje charytatywne.

Listopad:
- Pomoc w przeprowadzeniu Pasowania Uczniów Klas Pierwszych.
- Udział w organizacji kiermaszu andrzejkowego.

Grudzień:
- Udział w Wigilii Miejskiej.
- Udział w organizacji kiermaszu świątecznego.
- Przeprowadzenie na terenie szkoły akcji „ Paczuszka dla Maluszka”, mającą na celu pomoc dzieciom z Domu Małego Dziecka.
- Udział w akcji „Paczka na Ukrainę”.

Styczeń:
- Udział w organizacji i przeprowadzeniu Balu Karnawałowego/Integracyjnego.
- Wizyta w Domu Małego Dziecka – zawiezienie darów, zabawa z dziećmi.

Marzec:
- Organizacja na terenie szkoły „Dnia na Tak”.
- Udział w Konkursie Ośmiu Wspaniałych.

Kwiecień:
- Udział w organizacji kiermaszu świątecznego.
- Organizacja zbiórki darów do schroniska.

Maj:
- Przeprowadzenie przez wolontariuszy godzin wychowawczych w klasach 4 na temat wolontariatu.

Czerwiec:.
- Wizyta w Domu Małego Dziecka – zawiezienie darów, zabawa z dziećmi.
- Udział w organizacji Szkolnego Dnia Dziecka. Prezentacja całorocznych dokonań wolontariackich.
- Pomoc podczas wycieczki organizowanej dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

* Całoroczna współpraca z fundacjami, organizacjami udzielającymi wsparcia i pomocy, zbiórki pieniędzy i żywności, itp. Udział w imprezach, w szczególności o charakterze integracyjnych, organizowanych na terenie szkoły.

Dagmara Bejmert
Marzena Hrycek
opiekunowie wolontariatu

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis