O projekcie "Bezpieczny Dolnoślązak"
Logo szkoly

O projekcie "Bezpieczny Dolnoślązak"

Celem programu jest propagowanie działań mających na celu podniesienie świadomości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów z różnych poziomów edukacyjnych. Program pozwoli uczniom dolnośląskich szkół, nabyć i utrwalić praktyczne umiejęt¬noś-ci w zakresie bezpiecznego zachowania, wykorzystania ich w sytuacjach zagrożenia oraz w dzia¬ła¬niach przy współpracy z różnego rodzaju służbami i organizacjami.

Więcej informacji - pobierz plik

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis