O projekcie "Moje dziecko idzie do szkoły"
Logo szkoly

O projekcie "Moje dziecko idzie do szkoły"

 

W grudniu 2012 roku w klasy pierwsze przystąpiły do realizacji programu edukacyjnego MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY.
Głównym celem programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród rodziców i uczniów klas pierwszych.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych
 • elementów zdrowego stylu życia,
 • uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych,
 • zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami
 • wpływającymi na jego zachowanie,
 • przekonanie rodziców o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku szkolnym.

Materiały do realizacji programu zostały przekazane przez Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Wałbrzychu.
W pierwszym etapie rodzice uczniów klas pierwszych otrzymali broszury „Moje dziecko
idzie do szkoły”, przybliżające tematykę programu.
Podczas styczniowych zebrań z rodzicami omawiane będą te zagadnienia, na które rodzice
zwrócą szczególną uwagę.
W ramach realizacji programu MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY podejmowane będą
działania w następujących obszarach:

 •  prawidłowe żywienie
 •  higiena przygotowywania posiłków
 •  zapobieganie nadwadze i otyłości
 •  propagowanie aktywności fizycznej
 •  higiena jamy ustnej
 •  ochrona wzroku
 •  prawidłowa postawa ciała
 •  prawidłowy rozwój mowy u dziecka
 •  przeciwdziałanie narażeniu na dym tytoniowy
 •  zapobieganie chorobom zakaźnym
 •  bezpieczeństwo dziecka
 •  zdrowie psychiczne.

 

 

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis