"Moje dziecko idzie do szkoły"
Logo szkoly

Szkoła

Projekt "E-SZKOŁA"

loga rpo ds ue efrr tlo 

„Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych”
(numer projektu: RPDS.02.01.04-02-0027/16).

Główny cel projektu:


„Wspieranie rozwoju Gminy Wałbrzych poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (zwiększenie wykorzystania e‐usług publicznych). Realizacja celu jest możliwa poprzez wdrożenie, aktywizację i popularyzację elektronicznych usług publicznych jako zamiennego, wygodnego, szybszego i tańszego sposobu konsumpcji usług administracji samorządowej (w kanałach A2A, A2B i A2C.), instytucji kultury (w kanale A2C) oraz placówek edukacyjnych (w kanale A2C) w Gminie Wałbrzych”.

Opis projektu:


Przedmiotowy projekt jest elementem kompleksowego programu rozwoju i zwiększenia wykorzystania e‐usług publicznych poprzez wdrożenie, aktywizację i popularyzację elektronicznych usług publicznych jako zamiennego, wygodnego, szybszego i tańszego sposobu konsumpcji usług administracji samorządowej (w kanałach A2A, A2B i A2C.), instytucji kultury (w kanale A2C) oraz placówek edukacyjnych (w kanale A2C) w Gminie Wałbrzych. Powstałe w wyniku realizacji projektu e-usługi będą charakteryzowały się wysokim stopniem e-dojrzałości (będą również dostępne dla osób niepełnosprawnych), co w zasadniczy sposób wpłynie na poprawę dostępności i jakość usług świadczonych przez poszczególne podmioty/instytucje.

Do zakresu rzeczowego projektu należy:
Zadanie 1. Stworzenie i wdrożenie Nowej Elektronicznej Platformy Obsługi Klienta Administracji (Nowa
E-POKA). W ramach zadania powstaną 24 usługi publiczne udostępniona online o stopniu dojrzałości co najmniej 4. Odbiorcami usług będą mieszkańcy Gminy Wałbrzych, klienci (przedsiębiorcy, NGO itp.), UM
w Wałbrzychu oraz jednostki pomocnicze realizujące wzajemnie usługi A2A, Urzędy Administracji Państwowej i Samorządowej realizujące swoje zadania przez ePUAP.
Zadanie 2. Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego (E-SZKOŁA). Powstały i wdrożony system, sprzęt oraz wyposażenie zostanie przekazany przez Gminę Wałbrzych do bezpłatnego użytkowania 27 szkołom samorządowym (jednostkom budżetowym Gminy Wałbrzych). W ramach zadania powstaną
2 usługi o dojrzałości co najmniej 4. Odbiorcami usług będą nauczyciele placówek edukacyjnych, uczniowie oraz ich opiekunowie prawni.
Zadanie 3. Stworzenia i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dystrybucji Biletów (E-BILET). Powstały
i wdrożony system, sprzęt oraz wyposażenie zostanie przekazany przez Gminę Wałbrzych do bezpłatnego użytkowania 3 gminnym instytucjom kultury tj. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz Teatrowi Lalki i Aktora w Wałbrzychu. W ramach zadania powstanie
1 usługa publiczna udostępniona online o stopniu dojrzałości co najmniej 4- transakcja.

Termin realizacji: 20.06.2016-30.11.2017

Wartość całkowita projektu: 8 882 669,88 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 7 211 705,09 PLN

 Więcej informacji o projekcie w załącznikach:

 

"Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych"

"Szybciej, taniej i przyjemniej - ruszamy z projektem..."

Koło szachowe

"Szachy są kijem, przy pomocy którego

paralityk może pobić dwóch zupełnie zdrowych ludzi."

 Ernst Grünfeld

KOŁO SZACHOWE 2017/2018

SZACHY to nie tylko rozrywka ale również gra, dzięki której zdobędziesz wiele umiejętności wykorzystywanych w ciągu całego życia. Grając w szachy musisz przestrzegać ustalonych zasad i reguł. Uczysz się konsekwencji i wytrwałości w działaniu. Poza tym szachy rozwiną twoje zainteresowania, ale również wpłyną pozytywnie na rozwój twojej pamięci, koncentracji uwagi oraz myślenia logicznego.W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem szachami w naszej szkole w tym roku poszerzyliśmy ofertę zajęć szachowych. Jeśli chcesz spróbować swoich sił i poznać nowe grono znajomych SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

 PONIEDZIAŁKI

09:50 - 10:35 sala szachowa  Zajęcia szachowe (prowadzi Hanna Rychlik) 

 

 Zajęcia prowadzi:

HANNA RYCHLIK - instruktor gry w szachy, doświadczona i utytułowana zawodniczka szachowa posiadająca kategorię szachową kandydatki na mistrzynię krajową, (mistrzynui Dolnego Śląska Kobiet w Szachach Szybkich).

 

 

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis