Harmonogram działań dla klas I - III Szkoły Podstawowej
Logo szkoly

Harmonogram działań dla klas I - III Szkoły Podstawowej

Udział klas I-III w projekcie:
,,Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej”
w roku szkolnym 2013/2014
Podejmowane działania:
1. październik – organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci ,,Barwy jesieni”
2. listopad - ,, Śniadanie daje moc”
3. listopad – edukacja rodziców na zebraniach w formie pogadanki na temat: ,,Rola drugiego śniadania w prawidłowym żywieniu dzieci”
4. styczeń – konkurs klasowy na plakat : ,, W zdrowym ciele, zdrowy duch”
5. wydanie jednego numeru gazetki Furtka dotyczącego prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej
6. przygotowanie spektaklu przez teatrzyk Kleksik
7. luty- zabawa karnawałowa ,, W Krainie Zdrowolandii”
8. marzec- ,,Dzień Witaminki”
9. udział w akcjach: Owoce w szkole, Szklanka mleka

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis