Terapia metodą dr P.Denisona
Logo szkoly

Terapia metodą dr P.Denisona

Główne cele zajęć metodą Dr P. Dennisona mają na uwadze kształcenie, usprawnianie i korygowanie zaburzeń w następujących obszarach:

- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała

- kształcenie znajomości schematu ciała

- kształcenie orientacji przestrzennej

- rozwijanie sfery emocjonalnej

- kompensowanie zaburzeń w sferze emocjonalnej i intelektualnej

Udział w zajęciach z wykorzystaniem kinezjoligii edukacyjnej daje możliwości łatwiejszego uczenia się przez: wzrost rozumienia

- poprawienie zdolności organizacyjnych

- usprawniają percepcję wzrokowo ruchową i słuchowo ruchową

- poprawienie pamięci długo i krótkoterminowej

- wzmocnienie koordynacji i współpracy półkul mózgowych

- ułatwiają rozwój abstrakcyjnego myślenia

- wspomagają pozytywne nastawienie i równowagę emocjonalną

- aktywizację mechanizmów naturalnego rozwoju

- wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków

- integrację funkcji półkul mózgowych

- integrację funkcji poziomów rozwoju mózgu

- rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny

Ćwiczenia wykonywane w trakcie zajęć w znacznym stopniu rozwijają:

- koncentrację

- pamięć

- myślenie logiczne i twórcz

- spostrzegawczość

- szybkość i łatwość kojarzenia materiału abstrakcyjnego

- szybkość i łatwość czytania i pisania

- koordynację ruchową

- umiejętności społeczne

- otwartość i aktywność na tle grupy

- pomysłowość, twórczą wyobraźnię i inicjatywę

- samokontrolę

- współpracę i chęć niesienia pomocy innym

- przeciwdziałanie agresji

Pedagog specjalny
Ewa Pietraszko

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis