Metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne
Logo szkoly

Metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne

           Ruch Rozwijający to program nastawiony na rozwijanie - przez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe - takich cech, jak poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą. Jest to terapia dla dzieci:

- autystycznych

- z nadpobudliwością psychoruchową

- z trudnościami emocjonalnymi

- problemami w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem i ze współdziałaniem z grupą

Terapia łagodzi napięcia i zaburzenia emocjonalne, rozwija inicjatywę i aktywność, rozwija interakcje z rówieśnikami i dorosłymi, powoduje wzrost koncentracji uwagi. Metoda Weroniki Sherborne prowadzona jest według kategorii ruchu:

- ruch prowadzący do poznania własnego ciała

- ruch kształtujący związek jednostki z otoczeniem fizycznym

- ruch wiodący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem

- ruch prowadzący do współdziałania w grupie

- ruch kreatywny

            Terapia ruchowa Weroniki Sherborne umożliwia zaspokojenie wielu potrzeb psychicznych dziecka, dzięki dużej swobodzie w doborze odpowiednich ćwiczeń i podążaniu za inicjatywą dziecka. Dlatego dziecko w tym programie wspomagania rozwoju może być nie tylko "aktorem", ale i "autorem". Sesje ruchowe prowadzone metodą W. Sherborne dają dziecku sposobność odkrycia dróg, dzięki którym może pracować na poziomie swoich własnych możliwości. Tylko to może prowadzić do podniesienia samooceny i może otworzyć drogę do bardziej pozytywnego nastawienia wobec świata. Pozytywna postawa wobec siebie i otoczenia jest źródłem motywacji do działania oraz postawy wrażliwości i otwarcia na nowe doświadczenia.

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis