Edukacja wczesnoszkolna
Logo szkoly

Edukacja wczesnoszkolna

Unikids Świat płazów i gadów

6 lutego dzieci poznały rodzinę płazów i szereg ciekawostek związanych z ich życiem. Zaprezentowane zostały 3 grupy płazów: bezogonowe, ogoniaste i beznogie. Uczniowie mieli okazję z biska zobaczyć płazy bezogonowe żabę rogatą żyjącą zagrzebaną w ziemi i kumaka dalekowschodniego dwukolorowego. Przedstawicielem ogoniastych były traszki marmurkowe, salamandry plamiste i najmniejsza na świecie salamandra chińska. Płazy beznogie żyjące pod ziemią – pierścienice stanowią najmniej poznaną grupę tych przedstawicieli. Poznały też drzewołazy charakteryzujące się ogromnym bogactwem kolorów, które świadczą o toksycznym działaniu wydzielin płazów służącym ich obronie przed drapieżnikami. Najbardziej niebezpieczne drzewołazy są koloru czerwonego, żółtego i niebieskiego. Kolejną ciekawostką był płaz jaskiniowy - aksolotl meksykański zupełnie ślepy, który jest drapieżnikiem i żyje w wodzie. Płaz słynący z tego, że całe życie pozostaje w formie larwalnej. Za głową charakterystyczne pierzaste skrzela zewnętrzne (po 3 pary z każdej strony) którymi aksolotl często porusza. Po bokach grzbietu widocznych jest kilkanaście wcięć żebrowych a od karku poprzez grzbiet aż po koniec ogona ciągnie się niewielki grzebień skórny. Kończyny dość krótkie o delikatnych palcach, ogon długi, bocznie spłaszczony. Z pewnością zajęcia, liczne przeźrocza i opowiadanie i płazach i gadach zainteresował uczniów i wzbogacił ich wiedzę przyrodniczą. 

DSCN7490

 DSCN7491

DSCN7493

DSCN7492

DSCN7497

DSCN7494

DSCN7498

DSCN7499

DSCN7500

najbrzydsze 05

Unikids wybuchowe warsztaty fizyczne eksperymenty

Uczniowie i wspólnie z prowadzącym przeprowadzili szereg fascynujących eksperymentów w tym wybuchowych: wyprodukowali dwutlenek węgla, zrobili również tlen, sprawdzili, który gaz jest lżejszy od powietrza, a który cięższy, poprzez eksperymenty sprawdzili, które gazy są palne lub nawet wybuchowe. Było naprawdę ciekawie i ekscytująco!

20170116 101710

20170116 101954

20170116 102100

20170116 102409

20170116 103042

20170116 103127

20170116 103302

20170116 103329

20170116 103420 

 

Regulamin Małego Samorządu Uczniowskiego

 Postanowienia ogólne: 

   W szkole działa Mały Samorząd Uczniowski.

   Mały Samorząd tworzą uczniowie klas I – III.

Do organów Małego Samorządu należą:

   Rada Małego Samorządu,

   samorządy klas I – III.

Struktura organizacyjna Małego Samorządu

   Wszystkie samorządy klasowe należą do Małego Samorządu.

   Radę Małego Samorządu (przewodniczącego i 2 zastępców) wybierają uczniowie klas  I, II i III w demokratycznym głosowaniu w styczniu.

   Uczniowie klas II i III wybierają po jednym kandydacie do Rady Małego Samorządu.

   Kadencja Rady trwa 1 rok szkolny.

   Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun Małego Samorządu współpracując z nauczycielami klas I-III.

   W zebraniach samorządu bierze udział Rada Małego Samorządu Uczniowskiego i przynajmniej po 2 przedstawicieli samorządów klasowych.

Kompetencje Małego Samorządu

   Mały Samorząd może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły Radzie Samorządu Uczniowskiego lub jego opiekunowi.

   Mały Samorząd ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Postanowienia końcowe

Regulamin Małego Samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły

Wybory do samorządu uczniowskiego klas jeden- trzy

Zapraszamy do zapoznania się kandydaturami, naszymi  propozycjami i  plakatami wyborczymi, by podczas głosowania podjąć  dobrą decyzję. 

DSCN7503

 DSCN7504

 DSCN7506

DSCN7505

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis