Dogoterapia
Logo szkoly

Dogoterapia

 W ramach Projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który rozpoczął się 2 kwietnia i zakończył w grudniu 2012 roku, odbywały się w szkole zajęcia dogoterapii.


Dogoterapia ma na celu: 

- obniżenie napięcia mięśniowego,

- zwiększenie możliwości lokomocyjnych,

- stymulowanie sprawności motorycznych,

- stymulowanie rozwoju umysłowego,

- rozwój umiejętności społecznych,

- poprawa fukcjonowania emocjonalno-uczuciowego, wzmocnienie poczucia własnej wartości a tym samym kształtowanie charakteru dziecka,

- motywowanie do wykonywania ćwiczeń.Koordynator zajęć Hanna Rychlik.

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis